1398/04/16 07:22
حضور در جلسه كارگروه تخصصي اشتغال استان مركزي بصورت ويدئو كنفرانس
حضور در جلسه كارگروه تخصصی اشتغال استان مركزی بصورت ویدئو کنفرانس

🔶🔸كارگروه تخصصی اشتغال استان مركزی به ریاست سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی و با حضور دكتر اميد معاون توسعه روستايی و مناطق محروم کشور و جمعی از مديران كل شنبه پانزدهم تیر۹۸ در استانداری برگزار شد.

محمد قناتی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرماندارشهرستان دلیجان به همراه مسئولین مربوطه بصورت ویدئو کنفرانس درجلسه مذکورحضور یافتند

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved