1398/01/28 13:20
تجليل فرماندار شهرستان دليجان از هنرمندجوان شهرستان
تجلیل فرماندار شهرستان دلیجان از هنرمندجوان شهرستان

تجلیل فرماندار شهرستان دلیجان از هنرمندجوان  شهرستان

در آخرین روز از هفته هنرهای اسلامی و افتخار نام گذاری روز جوان در روز ولادت حضرت علی اکبر(ع)مهندس سلیمانی فرماندارشهرستان دلیجان با حضور سایرین صبح چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۹۸ از هنرمند جوان شهرستان دلیجان خانم رخساره احمدی تجیل کرد.

👈خانم رخساره احمدی طی نشستی در این روز اثری هنری خود را به فرمانداری شهرستان دلیجان هدیه کرد👉

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved