1397/11/17 08:05
سفر فرخي معاون هماهنگي امور اقتصادي وتوسع منابع استاندارمركزي به شهرستان دليجان وديدار با خانواده شهدا
سفر فرخی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسع منابع استاندارمرکزی به شهرستان دلیجان ودیدار با خانواده شهدا

فرخی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسع منابع استاندارمرکزی ونیکی ملکی مدیر کل جذب وحمایت از سرمایه گذاری استانداری در سفر به شهرستان دلیجان  به  همراه مهندس سلیمانی فرماندارشهرستان دلیجان با حضور حجت الاسلام غفوری امام جمعه دلیجان ،محمدرضا یوسفی معاون سیاسی واجتماعی فرماندار،برخی مسئولین  صبح سه شنبه شانزدهم بهمن 97با حضور در منزل جانباز شهید علیرضا قاسمی از صبر واستقامت خانوانده ایشان تقدیر نمود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved