1397/10/20 09:33
ملاقات مهندس قناتي معاون برنامه ريزي وامورعمراني فرماندار با كاظمي سرپرست دفترامور روستايي وشوراها
ملاقات مهندس قناتی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرماندار با کاظمی سرپرست دفترامور روستایی وشوراها

مهندس قناتی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرماندار به همراه فدایی بخشدارمرکزی ظهر چهارشنبه نوزدهم دی ماه با کاظمی سرپرست دفترامور روستایی وشوراها ملاقات کرد.

درحاشیه این دیدار طی جلسه ای پیرامون مسائل ومشکلات امور روستاهای بخش مرکزی شهرستان دلیجان بحث وتبادل نظر داشتند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved