1397/10/19 09:42
برگزاري جلسه بررسي مسائل كتابخانه عمومي اشراق شهرستان دليجان باحضور مهندس سليماني فرماندار
برگزاری جلسه بررسی مسائل کتابخانه عمومی اشراق شهرستان دلیجان باحضور مهندس سلیمانی فرماندار

جلسه بررسی مسائل کتابخانه عمومی اشراق شهرستان دلیجان باحضور مهندس سلیمانی فرماندار به همراه فدایی بخشدار مرکزی ، باحضور دلاوری رئیس‌ آموزش و پرورش ، صادقی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر سه شنبه هجدهم دی ماه ۹۷در کتابخانه عمومی اشراق برگزارشد.

اهم مطالب مطروحه:

_بررسی مکانهای پیشنهادی جهت انتقال سالن مطالعه کتابخانه اشراق در ایام تعمیرات

_بررسی وپیشنهاد راههای بهتر شدن تعمیق فرهنگ کتابخانه ای  در شهرستان دلیجان

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved