1397/10/19 08:08
ديدار مهندس سليماني فرماندارشهرستان دليجان با مديرعامل انجمن ديابت
دیدار مهندس سلیمانی فرماندارشهرستان دلیجان با مدیرعامل انجمن دیابت

مهندس سلیمانی فرماندارشهرستان دلیجان ظهر سه شنبه هجدهم دی ماه 97 به ملاقات با خانم خمیسی مدیرعامل و برخی اعضای انجمن دیابت شهرستان دلیجان نشست. دراین دیدار خمیسی به ارائه برنامه های آتی انجمن و تبادل نظر با فرماندار پرداخت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved