1397/10/19 08:05
بازديد مهندس سليماني فرماندارشهرستان دليجان ازنمايشگاه عكس
بازدید مهندس سلیمانی فرماندارشهرستان دلیجان ازنمایشگاه عکس

مهندس سلیمانی فرماندارشهرستان دلیجان به همراه قناتی معاون عمرانی  و سایرین عصر دوشنبه هفدهم دی ماه 97 از نمایشگاه جمعی هنرمندان عکاس شهرستان دلیجان در سالن نگارخانه موعود اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بازدید کرد.                                                        در حاشیه مراسم مهندس سلیمانی فرماندار،صادقی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی از دست اندرکاران وهنرمندان نمایشگاه مذکور تجلیل کردند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved