1397/10/18 08:08
برگزاري جلسه بررسي مشكلات مجتمع دامداري شهرستان دليجان به رياست مهندس سليماني فرماندار
برگزاری جلسه بررسی مشکلات مجتمع دامداری شهرستان دلیجان به ریاست مهندس سلیمانی فرماندار

جلسه بررسی مشکلات مجتمع دامداری شهرستان دلیجان به ریاست مهندس سلیمانی فرماندارباحضور بخشدار مرکزی،روسای ادارات مربوطه واعضای هیئت مدیره مجتمع دامداران عصر دوشنبه هفدهم دی ماه ۹۷با هدف بررسی و حل مشکلات مربوطه درفرمانداری برگزارشد.

دراین جلسه به بررسی مشکلات مجتمع گلخانه ای شهرستان نیز پرداخته شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved