1397/10/14 00:02
بازديدمهندس سليماني فرماندارشهرستان دليجان از اتاق اصناف دليجان
بازدیدمهندس سلیمانی فرماندارشهرستان دلیجان از اتاق اصناف دلیجان

مهندس سلیمانی فرماندارشهرستان دلیجان به همراه محمدرضا یوسفی ومحمد قناتی صبح پنجشنبه سیزدهم دی ماه از اتاق اصناف دلیجان بازدید کرد.

درحاشیه بازدید فرماندارطی جلسه ای پیرامون مسائل مربوطه اتاق صنفی به گفتگو وتبادل نظر با روسای اتحادیه های صنفی شهرستان پرداخت.

فرماندارضمنابراز همگام بودن اعضا به همدلی وهمراهی با مردم شریف  تاکید وگفت باید شرایط اقتصادی هرچه آسانتری را برای همه اقشار همشهریان عزیز فراهم نمود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved