1397/08/14 08:17
برگزاري جلسه كارگروه گلزارشهداي دليجان
برگزاری جلسه کارگروه گلزارشهدای دلیجان

بریاست مهندس قناتی معاون  برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری شهرستان دلیجان  وبا حضور آشنا رئیس بنیادشهید جلسه کارگروه گلزارشهدای دلیجان  باهدف  ساماندهی گلزار شهدا ی روستای راونج  از توابع شهرستان وتکمیل یادمان شهدای مدافع حرم شهرستان دلیجان درفرمانداری برگزارشد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved