آخرین اخبار و رویدادهای فرمانداری دلیجان ( مشاهده آرشیو اخبار )

هادی فدائی فرماندارشهرستان دلیجان درچهارمین روز از گذشت هفته دولت به همراه مسئولین ادارات شهرستان ،یک واحدسنگبری بااعتباری بالغ بر12000000000ریال واشتغالزائی 15نفررا افتتاح نمودند.

فرماندارشهرستان دلیجان دربرنامه چهارمین روز گرامیداشت هفته دولت به همراه مسئولین ادارات شهرستان شرکت تولیدی بتن رادرشهرک  صنعتی (جاده اصفهان )بااعتباری بالغ بر10000000000ریال واشتغالزائی 11نفرافتتاح نمودند.

رئیس تامین اجتماعی شهرستان دلیجان به همراه تنی چندازپرسنل تامین اجتماعی بمناسبت هفته دولت بافرماندارشهرستان دلیجان دیدارنمودند.

دربرنامه سومین روزهفته دولت درشهرستان دلیجان مرکزنیکوکاری جوادالائمه(ع)باحضورهادی فدائی فرماندارشهرستان دلیجان ،حجت الاسلام نیشابوری امام جمعه دلیجان وجمعی ازمسئولین ادارات واقع درمجاورت  مسجدجوادالائمه (ع)شهردلیجان افتتاح گردید.

درسومین روزازگرامیداشت یادوخاطره شهیدان رجائی وباهنرمراسم تجلیل ازکارمندان نمونه ادارات شهرستان دلیجان درسالن همایش شهدای گمنام فرمانداری دلیجان انجام شد. 

تـصـاویر

محمدرضارودی بخشدارمرکزی دلیجان همراه بامسئولین ادارات ازیک خانواده شهید ویک خانواده ایثارگردیدارنمودند.

تـصـاویر

هادی فدائی فرماندارشهرستان دلیجان دربرنامه دومین روزازهفته دولت به همراه مسئولین ادارات شهرستان دلیجان پروژه مرغداری 20000قطعه ای پرنازرادرنزدیکی روستای مزوش افتتاح نمودند.

تـصـاویر

هادی فدائی فرماندارشهرستان دلیجان دردومین روز ازگرامیداشت هفته دولت برای تجدیدمیثاق باشهداءبه همراه مسئولین ادارات شهرستان باخانواده شهیدمحمدی درروستای مزوش دیدارنمودند.

تـصـاویر

فرماندارشهرستان دلیجان به همراه مسئولین ادارات شهرستان گازرسانی به روستای مزوش راافتتاح نمود.

تـصـاویر

دیداررئیس دادگستری ودادستان شهرستان دلیجان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با فرماندارشهرستان دلیجان

تـصـاویر

تصویر روز
فرمانداری شهرستان دلیجان


هـادی فـدایـی
فـرمـانــدار شهرستان دلیجان


ردیف  نام شهرستان  نام مرکز  جمعیت    تاسیس  
1اراکاراک5996341316
2ساوهساوه2590301316
3شازندشازند1177461359
4خمینخمین1073681337
5خندابخنداب582621386
6زرندیهمامونیه571531381
7محلاتمحلات533811325
8دلیجاندلیجان489861358
9کمیجانکمیجان393401381
10فراهانفرمهین300421388
11تفرشتفرش259121336
12آشتیانآشتیان171051356

جاذبه ها

مشاهیر

رسانه ها

دستگاه ها

وزارتخانه ها

ارتباط با مدیر

خدمات

پیشنهادات

اخبار فرمانداری های استان مرکزی