آخرین اخبار و رویدادهای فرمانداری دلیجان ( مشاهده آرشیو اخبار )

مشروح خبروتصاویرجلسه با تلاوت آیات قرآن کریم شروع شد . در ابتداهادی فدائي فرمانداردليجان ضمن خير مقدم ، با اشاره به مهاجرپذيري و حضور فرهنگهاي مختلف در سطح شهرستان ، لزوم كار فرهنگي و ايجاد و تقويت فرهنگ بومي شهرستان تاكيد نمودند.

مشروح خبروتصاویر

جلسه شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدرشهرستان دلیجان ساعت 9صبح روزشنبه مورخ 1393/08/05به ریاست گودرزی معاون فرماندارودیگراعضا حاضردرجلسه درمحل دانشگاه آزاداسلامی واحدجاسب برگزارشد.

مشروح خبروتصاویرجلسه ستادمناسبتهای شهرستان دلیجان ساعت 11صبح روز یکشنبه مورخ 1393/08/04باحضورکیوان گودرزی معاون فرماندارواعضاحاضردرجلسه بادستورکارهماهنگی برنامه های یوم ا... 13آبان‌درمحل سالن جلسات فرمانداری تشگیل شد.

تصویر روز
فرمانداری شهرستان دلیجان


هـادی فـدایـی
فـرمـانــدار شهرستـان دلیـجـان


ردیف  نام شهرستان  نام مرکز  جمعیت    تاسیس  
1اراکاراک5996341316
2ساوهساوه2590301316
3شازندشازند1177461359
4خمینخمین1073681337
5خندابخنداب582621386
6زرندیهمامونیه571531381
7محلاتمحلات533811325
8دلیجاندلیجان489861358
9کمیجانکمیجان393401381
10فراهانفرمهین300421388
11تفرشتفرش259121336
12آشتیانآشتیان171051356

جاذبه ها

مشاهیر

رسانه ها

دستگاه ها

وزارتخانه ها

ارتباط با مدیر

خدمات

پیشنهادات

اخبار فرمانداری های استان مرکزی

اخبار دفاتر و ادارات زیر مجموعه استانداری مرکزی

سلام بر محرم...